Balston Kết Hợp Lọc Phần Tử 050-05-BX Hậu Mãi

Balston Kết Hợp Lọc Phần Tử 050-05-BX Hậu Mãi

  • NH00329

Liên hệ

BỘ LỌC COALESCER (PRE-FILTER)

Thường được gọi là bộ lọc sơ bộ vì nó được đặt trên đường dẫn khí ngay trước máy sấy khí, bộ lọc kết hợp loại bỏ dầu, hạt và hơi ẩm trước khi nó có thể tiếp xúc với chất hút ẩm trong máy sấy và làm hỏng nó. 

Bộ lọc Coalescing thay thế của chúng tôi đi kèm với bảo hành của nhà sản xuất phù hợp hoặc vượt quá bảo hành OEM ban đầu.

Tên nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) là nhãn hiệu của mỗi nhà sản xuất. Trên các sản phẩm được đánh dấu "thay thế", tên OEM và số bộ phận chỉ mang tính chất tham khảo.

Questions